Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đông Lâm

Tiền Hải - Thái Bình