Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đông Lâm

Tiền Hải - Thái Bình
tbh-tienhai-thcsdonglam@edu.viettel.vn